2009-09-23 12:17:13

Project management

Jesteśmy grupą inżynierską specjalizującą się w usługach PROJECT MANAGEMENT w pełnobranżowym prowadzeniu inwestycji budowlanych a więc jej kierowaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim.
Dążymy do świadczenia pełnego zakresu usług, w tym do prowadzenia inwestycji "pod klucz". Dla realizacji naszych celów wiążemy się bezpośrednio z inwestorem, bankiem obsługującym inwestycję bądź z biurem projektów.
Dla każdego zadania ustanawiamy odpowiedni pod względem merytorycznym zespół z osobą prowadzącą temat z naszej strony.
Poniżej przedstawiamy zasadnicze fazy procesu inwestycyjnego, których obsługę oferujemy:
I. Faza projektowa:
 1. Oferujemy przeprowadzenie fazy projektowania w formie nadzoru nad pracami projektowymi,
II. Faza przetargowa:
 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (listów przewodnich, specyfikacji, warunków zawierania umów,etc.) oraz przeprowadzenie przetargu w oparciu o dokumentację techniczną i przyjęte zasady (np. FIDIC)
 2. Analiza ofert z przedstawieniem zleceniodawcy sugestii wyboru wykonawcy.
 3. Wspólnie ze zleceniodawcą przygotowanie umowy na wykonanie zadania z jej wynegocjowaniem z wykonawcą robót.
III. Faza wykonawcza:
 1. Wprowadzenie wykonawców na budowę.
 2. W uzgodnieniu z wykonawcami i przy akceptacji zleceniodawcy przygotowanie harmonogramu zadania.
 3. Pełnobranżowa kontrola techniczna budowy w zakresie wbudowywania właściwych materiałów i urządzeń, wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi polskimi normami.
 4. Pełnobranżowa koordynacja robót.
 5. Kontrola stanu zaawansowania prac i płatności za wykonane prace.
 6. Estymacja i monitorowanie postępu robót w wymiarze finansowym
 7. Egzekwowanie uzgodnionego harmonogramu prac.
 8. Prowadzenie kierownictwa budowy w formie inwestora zastępczego.
IV. Faza odbiorowa:
 1. Przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych z kontrolą wykonania wymaganych badań i prób oraz wyegzekwowanie od wykonawców odpowiednich certyfikatów, deklaracji i oświadczeń.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbiorów zewnętrznych z organami wymienionymi w Prawie Budowlanym.

projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009