2009-09-23 12:26:42

Fabryka Gumy do Żucia WRIGLEY



w Poznaniu. Powierzchnia zabudowy w zakresie powierzchni podstawowej ok. 9000m2 (1994-1996) i podwojonej (w realizacji od 1999). Obiekt w konstrukcji stalowej z obudową prefabrykowaną. Wyposażony w pełny zakres instalacji wewnętrznych z klimatyzowanymi pomieszczeniami produkcyjnymi oraz klimatyzacją procesu produkcyjnego, z pełną ochroną ppoż tryskaczową i C02 w wybranych pomieszczeniach. Systemy odpylania, instalacja wody lodowej o poj. 17m3. Kotłownia gazowa o wydajności 2,5t/h ze stacją kondensatu i uzdatniania wody.Sieć gazowa średniego ciśnienia ze stacją redukcyjną gazu 300 m3/h.

W rozbudowie prowadzonej od 1999 roku powierzchnie produkcyjne i magazynowe zwiększają się o 100% z pełną modyfikacją zewnętrznego uzbrojenia tj. doprowadzeniem nowego zasilania energetycznego, ułożeniem pierścienia wody ppoż z wykonaniem zbiornika na wodę. Dla Wrigley świadczyliśmy przy budowie Fabryki usługi kierowania i koordynacji budową wraz z pełnobranżowym nadzorem innwestorskim.

Podobny zakres usług świadczylismy przy rozbudowie prowadzonej w latach 1999 - 2000.
Na przełomie roku 2001/2002 pełniliśmy funkcję Inwestora Zastępczego przy kolejnym etapie rozbudowy polegającym na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez powiększenie powierzchni zakładu (nadbudowa hali) oraz zwiększenie wydajności mediów niezbędnych do zwiększenia produkcji. Całość robót prowadzona była przy czynnym zakładzie pracy i przy utrzymaniu bieżącej produkcji.


projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009