2009-10-04 15:58:00

Centrum Handlowe M1 w Poznaniu

       Centrum Handlowe M.-1. Obiekt handlowy o powierzchni ok. 50 tys. m2 o konstrukcji mieszanej (żelbetowo-stalowej) 

      Na zlecenie Biura Projektów SPS -Engineering sprawowaliśmy nadzór inwestorski w branżach instalacyjnej i elektrycznej.

       Zewnętrzna sieć sanitarna i deszczowa z osadnikami olejów i piasku dla parkingów o powierzchni 125 tys. M2, sieć hydrantowa, zbiornik wody pożarowej z pompownią. Sieć cieplna z przyłączem do węzła.

       Instalacje wewnętrzne w podziale na strefy handlowe. Instalacja przeciwopżarowa (tryskaczowa i hydrantowa), wentylacja i klimatyzacja, węzeł cieplny, instalacja odzysku ciepła z instalacji chłodniczych, instalacje centralnego ogrzewania z nagrzewnicami strefowymi.

projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009