2009-10-04 16:10:21

Centrum Handlowe TESCO

        Hipermarket TESCO w Poznaniu.

        Obiekt handlowy o powierzchni ok. 20000m2 o konstrukcji żelbetowo-stalowej.

Zewnętrzne sieci wod-kan z osadnikami piasku i oleju dla pow. 40000m2, tłuszczu i skrobii, przyłącze z sieci  grzewczej miejskiej. Wewnętrzne instalacje przeciwpożarowe (tryskaczowe i hydrantowe), odwodnienia dachu w systemie Pluvia Geberit, instalacje wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia. Węzeł cieplny, pompownia wody pożarowej.

       Realizacja w okresie IX 99 – III 2000. Na bezpośrednie zlecenie Inwestora i we współpracy z Biurem EC Harris sprawowaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski z monitoringiem i kontrolą postępu prac oraz kontrolą kosztów.


projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009