2009-10-04 15:44:54

Restauracje McDonald's

       Restauracje McDonald’s. Realizacje w Poznaniu (5 obiektów) oraz w Lubinie, Legnicy, Szczecinie, Wrocławiu, Pniewach, Lesznie, Zielonej Górze, Kostrzyniu n/O, Gubinie, Swarzędzu.

       Obiekty mimo małej wielkości trudne technicznie ze względu na konieczność ulokowania w małych gabarytach kompletu instalacji. Kotłownia gazowa z przygotowaniem ciepłej wody, wentylacja z podgrzewem (chłodzeniem) powietrza, instalacje odciągu i odzysku ciepła z nad kuchni, instalacje silno i słabo prądowe

       Dla tych obiektów na zlecenie Inwestora koordynowaliśmy budowami oraz sprawowaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski. Współpracowaliśmy przy wymienionych realizacjach z Biurami Projektów Pentagram, Studio ADS, Sanmed.


projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009