2009-10-23 00:29:15

STATOIL - INSTALACJE GAZOWE STACJI PALIW


STATOIL - INSTALACJE GAZOWE STACJI PALIW dla 3 stacji paiw w Poznaniu.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa stacji paliwowych o instalacje gazu ciekłego dla pojazdów (LPG).

Pełniliśmy usługi Inwestora zastępczego w ramach których:
- prowadziliśmy procedurę pozyskania decyzji pozwolenia na budowę
- koordynowaliśmy proces budowy
- pełniliśmy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
- przeprowadzaliśmy procedurę dopuszczenia instalacji do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego 
- przeprowadzaliśmy procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009