2009-10-04 16:06:26

Eurodruk - Drukarnia heatsetowa

Drukarnia heatsetowa w Tarnowie Podgórnym.

          Obiekt w konstrukcji prefabrykowanej z konstrukcjami fundamentowymi pod maszynę drukarską. Sieci zewnętrzne obejmowały system drenażu działki obniżający poziom wody gruntowej, gazociąg, sieci deszczową i sanitarną. Instalację wewnętrzną stanowiło sprężone powietrze, instalacja gazu z kotłownią 750kW, stacja sprężarek, system wody lodowej, instalacja wentylacji i klimatyzacji.

         Na zlecenie firmy Eurodruk Polska świadczyliśmy usługi zarządzania projektem w zakresie konsultacji, monitoringu i kontroli zaawansowania dokumentacji technicznej, jej międzybranżowego uzgadniania. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji sprawowaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski wraz z kontrolą postępu robót i estymacją jej finansowego zaawansowania.
        Powyższe usługi świadczyliśmy przy budowie typu "greenfield" jak i w latach następnych, przy rozbudowie drukarni.

projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009