2009-10-18 16:11:16

GLAXOSMITHKLINE MAGAZYN CHŁODNIA

GLAXOSMITHKLINE - MAGAZYN CHŁODNIA.
Obiekt przeznaczony dla celów magazynowych szczepionek o wysokich i restrykcyjnych rygorach eksploatacyjnych. Jest halą stalową zaizolowaną termicznie, uzbrojoną w instalacje HVAC w sposób zapewniający w pełnym okresie eksploatacji warunki temperaturowe dla przechowywania szczepionek.
Magazyn został wybudowany w 2005 roku. W trakcie jego realizacji pelniliśmy pełnobranzowy nadzór inwestorski. 

projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009