2009-10-18 16:26:01

VOLKSWAGEN - INTER LOGISTYK SWARZĘDZ

PARK PRZEMYSŁOWY W SWARZĘDZU JASINIE został wybudowany w ramach przemysłowego przedsięwzięcia deweloperskiego przez firmę INTER LIGISTYK SWARZĘDZ.  Był inwestycją typu "greenfield' zrealizowaną w latach 2002 - 2003. Składają się na niego 3 hale przemysłowe o łącznej powierzchni ca. 100 000 m2, pełna infrastruktura przemysłowa wraz z bocznicą kolejową. Obiekty te zostały zaprojektowane i przygotowane dla produkcji i montażu samochodów firmy VOLSKWAGEN i jej dostawców.
Dla inwestycji tej pełniliśmy funkcję koordynatora budowy oraz świadczyliśmy pełnobranzowy nadzór inwestorski.


projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009