2009-10-17 09:25:34

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI W POZNANIU

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI W POZNANIU, etap I i II jest Projektem , kóry był współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Łączna wartość tej inwestycji przekroczyła kwotę 18mln€.
Projekt został zrealizowany w latach 2003 - 2007 i obejmował:

1.Modernizację przelewów na kanalizacji ogólnospławnej

2. Budowę rurociągu tłocznego śr 1,2 m o długości 2300 m między przepompownią GARBARY a kolektorem prawobrzeżnym rzeki Warty.

3. Budowę kolektora sanitarnego śr 1,0 i 1,2 m, długości 1400 m w ul. Żarnowieckiej w Poznaniu wraz z kanałami bocznymi.

4. Budowę kolektora prawobrzeżnego śr. 2, 4 m i długości 1100 m

5. Budowę kolektora ogólnospławnego A o przekrojach 3,2/1,6 i 1,8, długości 1300 wraz z przewiertami śr 1,6 m, długości 405 m

Wszystkie inwestycje realizowane były w strefach o wysokim stopniu urbanizacji, w gęstej zabudowie, skoncentrowanym układzie drogowym i dużym zagęszczeniu podziemnej infrastruktury technicznej.

Na dla tej inwestycji, realizowanej w oparciu o regulacje FIDIC - czerwona książka, na zlecenie polsko-irlandzkiego konsorcjum kierowaliśmy pełnobranżowym nadzorem inwestorskim wraz z wypełnianiem funkcji Inżyniera Rezydenta.

Chcesz przeczytać więcej o naszej roli na tym projekcie, zajrzyj w zakładkę "referencje"


projekt, realizacja, hosting - Internet-Info 2009